KMO-Portefeuille

GEREGISTREERD DIENSTVERLENER

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor kmo’s en vrije beroepen die in Vlaanderen zijn gevestigd. Met deze financiële steun kunnen ondernemingen opleidingen en adviesdiensten aankopen die de kwaliteit van hun organisaties verbeteren. Curious is geregistreerd als dienstverlener onder het registratienummer DV. O224715 voor de pijler ‘Opleidingen’.

SUBSIDIES

Hoeveel steun je ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming: Kleine ondernemingen (tot 50 voltijdse werknemers) ontvangen 30 procent steun met een plafond van 7.500 euro per jaar. Middelgrote ondernemingen (tot 250 voltijdse werknemers) ontvangen 20 procent steun met een plafond van 7.500 euro per jaar. De kosten voor cursusmateriaal, verplaatsingen, catering zijn inbegrepen in het opleidingsbedrag. BTW komt niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille en wordt dus rechtstreeks betaald aan de dienstverlener.

REGISTRATIE

Om subsidies aan te vragen, moet je onderneming online geregistreerd zijn. Dit kan eenvoudig op www.kmo-portefeuille.be met een elektronische identiteitskaart of federaal token.

WERKWIJZE

Subsidies aanvragen en ontvangen gebeurt met een laagdrempelige online toepassing. Hiervoor volg je deze stappen:

  1. Je schrijft jezelf of je werknemers in voor een opleiding.
  2. Je doet online een subsidieaanvraag uiterlijk 14 dagen na aanvang van de opleiding.
  3. Je stort je eigen aandeel in de kmo-portefeuille ten laatste dertig dagen na de aanvraag. De Vlaamse overheid vult dit bedrag aan met een subsidie.
  4. Jij of je werknemers volgen de opleiding. Voor elke sessie wordt er een aanwezigheidslijst bijgehouden. Na het opleidingstraject vullen de deelnemers een evaluatieformulier in en ontvangen ze een gepersonaliseerd vormingsattest.
  5. Wij sturen het factuur op die je online betaalt met de kmo-portefeuille. Het btw-bedrag stort je afzonderlijk aan Curious. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer engageren zich de regelgeving van de KMO-portefeuille correct na te leven.

OPMERKINGEN

Op deze checklist vind je alle toelatingsvoorwaarden voor de kmo-portefeuille terug. Niet zeker in welke categorie je onderneming valt? Dit schematisch overzicht verduidelijkt het verschil tussen een kleine en middelgrote onderneming. Catering wordt beperkt tot 25 euro per persoon per dag. Kosten boven dit bedrag worden niet gesubsidieerd door de kmo-portefeuille. De opleiding moet worden betaald voor 31 december van het kalenderjaar volgend op het jaar van de subsidieaanvraag. Na deze datum wordt het project afgesloten.

KMO-Portefeuille

Let's get Curious!

Leiden vanuit Lef, Liefde en Lust