Impact op de Samenwerking

13 maart 2024

Om je doelstellingen te realiseren is het dikwijls nodig om invloed uit te oefenen op anderen. Beïnvloeden is zelden vanzelfsprekend maar is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks functioneren. Hoe krijg je anderen zo ver dat ze met je mee denken en samen werken? 

De kwaliteit van ons werk wordt immers in grote mate bepaald door de kwaliteit van de relaties die we hebben. Relaties met collega’s, leidinggevenden, klanten, leveranciers.  Door situaties grondig te analyseren en rekening te houden met de belangen van jouw gesprekspartners, kan je meer slagvaardig optreden. 

Het programma “Impact op de Samenwerking” richt zich op leidinggevenden en professionals die hun beïnvloedingsvaardigheden willen vergroten. Beïnvloeden is niet hetzelfde als misleiden of manipuleren. Beïnvloeden is gebaseerd op vertrouwen en levert een win-winsituatie op.  

Deze training is bij uitstek geschikt voor vragen als: 

 • Omgaan met mensen die ja zeggen maar nee doen
 • Omgaan met stugge mensen, zwart wit denkers, mensen die geen tijd voor je hebben
 • Jouw probleem een prioriteit maken bij anderen
 • Op een authentieke manier verbinding maken met uiteenlopende profielen
 • Omgaan met hiërarchie en je boodschap over de buhne krijgen
 • Een team in beweging brengen én houden

Deze training biedt een toolbox waarmee jij jouw invloed laat gelden zonder macht of trucjes te gebruiken. Zodat een samenwerking moeitelozer en met meer plezier verloopt. 

Je leert: 

 • Op een verbindende manier contact leggen met je gesprekspartner waardoor er vertrouwen en commitment ontstaat. 
 • 8 manieren om je boodschap te brengen. (met een voorspelbaar effect)
 • Feedback op jouw beïnvloedingsstijlen en handvaten om je impact te vergroten
 • Duidelijker en krachtdadiger optreden en een proces op eender welk moment te beïnvloeden
 • Interventies doen die verder gaan dan de inhoud en gericht zijn op het proces en het resultaat
 • Ruimte scheppen om te verkennen waar de blokkades zitten bij mensen
 • Omgaan met conflicten en deze ombuigen tot leerkansen voor alle partijen
 • Grenzen en kaders stellen met behoud van de relatie en resultaat

Voorafgaand aan de training vraag je a.d.h.v. een door ons aangeleverde vragenlijst feedback aan minimum vijf mensen om je heen. Tijdens de training word je gecoacht op je individuele leerpunten.

Door middel van interactieve sessies, praktische oefeningen en gerichte feedback, worden je human skills ter plekke versterkt. 

Het resultaat van deze training 

 • Een sterker zelfbewustzijn en vertrouwen in jezelf 
 • Een efficiëntere samenwerking
 • Vastgelopen gesprekken in beweging krijgen