Wat leiders kunnen leren van bijen en bloemen

25 mei 2020

“Bijen maken bloemen mooier”.  Dat was de titel van een artikel van Lotte Steens in de Standaard.

Het artikel geeft een inkijk in een experiment met twee velden planten.

De bestuiving van een veld werd overgelaten aan bijen. Een ander veld werd bestoven met zweefvliegtuigen.

Wat bleek?

Na een aantal generaties begonnen de planten van elkaar te verschillen. De bloemen die door bijen bestoven werden, werden groter, mooier en geuriger. Generatie na generatie versterkten de planten de eigenschappen die bijen appreciëren.

Daartegenover staken de planten die bestoven werden door de zweefvliegtuigen schraal af. Die waren niet alleen kleiner, sommige bloemstructuren degenereerden. Door de genetische verarming bleken ze veel vatbaarder voor ziekten.

Wat is de relatie met leiderschap? 

Technologie kan nooit oprechte aandacht vervangen.

Niet alleen planten maar ook mensen verpieteren zonder belangstelling en een waarderende blik. Mensen bloeien op als ze oprechte aandacht krijgen.

De corona crisis nodigde uit tot een digitale transformatie. 

We zijn massaal online gaan werken. Velen van ons hebben het comfort en de veiligheid ervaren van een scherm. 

We willen het comfort niet helemaal kwijt. Tegelijkertijd treedt er na een tijd ‘schermmoeheid’ op wanneer het contact te vluchtig blijft. 

In post corona tijden met een overvloed aan online trainingen en managementtools, is er meer dan ooit nood aan mensen die de vaardigheid van de oprechte dialoog beheersen.

Dat vraagt aandacht kunnen vrijmaken, de ander laten uitspreken, niet meteen met je eigen oplossing er door heen fietsen. Het vermogen om in de diepte te kunnen luisteren. 

Je scherm muten en de ander ‘pinnen’ zodat je enkel zijn beeld ziet, kan daarbij helpen. Maar enkel met de intentie om oprechte aandacht te geven, zal dit authenthiek voelen. 

Zowel in offline opleidingen als in onze webinars besteden we veel aandacht aan het vermogen om echt contact te maken en op een dieper niveau naar iemand te luisteren. 

Bij ons geen webinars met enkel slides en het gezicht van de trainer in een klein hoekje. Dit is prima voor pure kennisoverdracht. 

Echt leren, transformeren vraagt zoveel meer dan enkel kennis. 

Met belangstelling vragen stellen opent de ander zijn blik. 

Het is verbazingwekkend wat mensen bereid zijn om te delen als ze maar voelen dat er oprecht geluisterd wordt. Er ontstaat verbondenheid in de groep. Waardoor je later ook verder met elkaar komt als het spannend wordt en moeilijke zaken moeten besproken worden.

Enkel oprechte aandacht is niet voldoende. We hebben als leider ook het lef nodig om de ander te onderbreken in zijn denkproces en hem op een ander spoor te zetten. 

Een goede leider is een liefdevolle pitbull. Die je als het ware in je nekvel pakt en je blik opent voor nieuwe perspectieven. Want mensen willen niet zozeer gelijk halen. Ze willen vooral gehoord en vervolgens uitgedaagd worden. 

Wil je zelf verder ontwikkelen als leider? Wil je onze manier van begeleiden ervaren?

Wil je graag meer connectie maken? Als leidinggevende vergroot dit je impact en versterkt het de veerkracht in je team. Weet jij wat jouw medewerkers écht bezig houdt? Vraag het eens. En laat je verrassen door het antwoord.