Feedback vanuit verbinding

Feedback geven en ontvangen is en blijft een van de moeilijkste vaardigheden om onder de knie te krijgen. We voelen vaak een zekere schroom om elkaar echt aan te spreken. We gaan liever het gesprek uit de weg of we zijn te confronterend. In beide gevallen...