Feedback vanuit verbinding

Feedback geven en ontvangen is en blijft een van de moeilijkste vaardigheden om onder de knie te krijgen. We voelen vaak een zekere schroom om elkaar echt aan te spreken. We gaan liever het gesprek uit de weg of we zijn te confronterend. In beide gevallen...

Impact op de Samenwerking

Om je doelstellingen te realiseren is het dikwijls nodig om invloed uit te oefenen op anderen. Beïnvloeden is zelden vanzelfsprekend maar is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks functioneren.  Hoe krijg je anderen zo ver dat ze met je mee denken en...